Middelbare Steinerschool Aalst
Middelbare Steinerschool Aalst
Middelbare Steinerschool Aalst
Bovenbouw Een coördinerende klastitularis omringd door vakleerkrachten Vanaf de negende tot de twaalfde klas (de bovenbouw) geldt een andere opvoedkundige aanpak. Naast de klasleerkracht, die de klasgroep steeds meer vanop afstand begeleidt en geleidelijk een meer coördinerende rol opneemt, worden de vakken meestal door gespecialiseerde vakleerkrachten gegeven. De voorwaarden om tot een gezond oordeelsvermogen en groeiende zelfstandigheid te komen, worden ontwikkeld door een zorgvuldige scholing van de waarneming, een verdere ontwikkeling van het innerlijk beeldend vermogen en een helder denken. In Aalst zal een negende klas worden ingericht vanaf het schooljaar 2019-2020.