Middelbare Steinerschool Aalst
Middelbare Steinerschool Aalst
Middelbare Steinerschool Aalst
Middenbouw Overgangsfase tussen kind en puber – leren studeren De zevende en achtste klas vormen samen de middenbouw. Middenbouwleerlingen hebben behoefte aan een eigen onderwijsvorm die ermee rekening houdt dat zij geleidelijk aan het uitgroeien zijn tot pubers. Bij leerlingen van die leeftijd merken we dat de grens tussen de eigen persoonlijkheid en de omgeving steeds sterker wordt. Ze kunnen hevige gevoelens van sympathie en antipathie ervaren naar gelang ze er al dan niet in slagen een verband te leggen tussen beide. Daarnaast willen deze jongvolwassenen ook een grotere greep krijgen op de materie, op de buitenwereld, en willen ze grenzen verleggen. Het leidmotief van de zevende en achtste klas is: leren studeren. Meegroeiende klastitularis en vakleerkrachten Enerzijds wil de klasgroep nog kunnen opkijken naar de natuurlijke autoriteit van de leerkracht. Anderzijds kondigt zich reeds de behoefte aan om een leerkracht als “vakspecialist” te hebben. Daarom werken we in onze middelbare school met een vaste meegroeiende klasleerkracht, de titularis, die de klas twee schooljaren lang begeleidt en daardoor een vertrouwensrelatie kan opbouwen met de leerlingen. De klasleerkracht geeft een groot deel van het lessenpakket zelf. Hij wordt bijgestaan door vakleerkrachten voor de andere vakken. Het lessenrooster van de zevende klas
Het hoofdonderwijs bestaat uit: - 10 weken Nederlands, waarvan één periode de toneelperiode is - 9 weken wiskunde - 6 weken geschiedenis - 3 weken aardrijkskunde - 3 weken biologie - 3 weken fysica - 3 weken chemie